Vyberte stránku

Čvn 17, 2024

autor:

Proč je základová deska klíčová?

Sníte o vlastním domě a máte už v ruce stavební povolení? Gratulujeme! Nyní vás čeká zásadní krok – založení stavby a vybudování základové desky. Mnozí stavebníci podceňují význam tohoto prvku, přitom právě základová deska zajišťuje stabilitu celé stavby a přenáší veškeré zatížení do půdy. V tomto článku vás provedeme procesem výstavby základové desky krok za krokem, abyste ji dokázali zrealizovat i svépomocí.

Výběr tipu základové desky

Než se pustíte do práce, je důležité zvolit správný typ základové desky. Výběr závisí na několika faktorech:

 • Složení a únosnost podloží
 • Klimatické podmínky v lokalitě
 • Energetická náročnost budoucí stavby
 • Rozpočet projektu

Nejčastěji se setkáte s těmito typy:

 • Klasická základová deska na štěrku
 • Plovoucí základová deska na pěnoskle
 • Deska na extrudovaném polystyrenu

Každá varianta má své výhody i nevýhody. Klasická deska je nejjednodušší na realizaci, ale má horší tepelně-izolační vlastnosti. Naopak deska na polystyrenu nabízí výbornou tepelnou izolaci, ale je náročnější na precizní provedení. Proto je klíčové konzultovat výběr s projektantem a statikem.

Přípravné práce: Od vytyčení po bednění

Jakmile máte jasno v typu základové desky, můžete začít s přípravou staveniště:

 • Odstraňte porost a sejměte ornici (20-25 cm)
 • Nechte geodeticky zaměřit a vytyčit stavbu
 • Vykopejte základové pasy (pokud jsou v projektu)
 • Položte inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektřina)
 • Zhutněte podloží a navezte štěrkové lože
 • Připravte bednění – zde máte na výběr: • Ztracené bednění z betonových tvárnic • Dřevěné bednění (pracnější, nutno odstranit) • Kombinace ztraceného bednění s XPS polystyrenem (lepší tepelná izolace)

Armování: Síla v oceli

Kvalitní vyztužení je zárukou dlouhé životnosti základové desky. Nejčastěji se používají KARI sítě s oky 100×100 mm nebo 150×150 mm a průměrem drátu 6-8 mm. Důležité zásady:

 • Sítě musí být nepoškozené a co nejrovnější
 • Pokládejte je na distanční podložky, aby se nedotýkaly štěrku
 • Dodržujte předepsané přesahy sítí
 • Nezapomeňte na vyztužení v místech budoucích příček a schodiště

Betonáž: Den D pro vaši základovou desku

Konečně přichází okamžik, kdy vaše přípravy dostanou konkrétní podobu. Při betonáži dbejte na:

 • Správnou třídu betonu (obvykle C16/20 nebo C20/25)
 • Rovnoměrné rozlévání a pečlivé hutnění (vibrační lištou nebo ponorným vibrátorem)
 • Vytvoření co nejhladšího povrchu pro budoucí hydroizolaci
 • Ošetřování betonu – v teplém počasí je nutné jej pravidelně kropit vodou

Technologická přestávka a následné kroky

Po betonáži nastává minimálně 28denní technologická přestávka. Během ní beton nabývá své konečné pevnosti. Poté můžete přistoupit k:

 • Odstranění případného bednění
 • Položení hydroizolace
 • Tepelné izolaci soklu
 • Zahájení dalších stavebních prací

Vaše úsilí se dostaví

Realizace základové desky svépomocí není jednoduchý úkol, ale s pečlivou přípravou, kvalitními materiály a respektováním technologických postupů ho zvládnete. Odměnou vám budou pevné základy vašeho budoucího domova a nemalá finanční úspora. Nezapomeňte však, že i když stavíte svépomocí, konzultace s odborníky je nezbytná. Přejeme vám hodně štěstí při stavbě!

Nyní je struktura článku jednotná, používá pouze odrážky a měla by být přehlednější. Doufám, že tato verze lépe vyhovuje vašim potřebám.
Image by Paul Brennan from Pixabay

About the autor:

administrator

administrator

More Articles